Whiskipedia

The Whisky Encyclopedia

DistilleryStatusOriginRegionWhisky Types
Aberfeldy ActiveScotlandHighlandsMalt
Arbikie ActiveScotlandHighlandsMalt
Ardmore ActiveScotlandHighlandsMalt
Ardnamurchan ActiveScotlandHighlandsMalt
Arran ActiveScotlandHighlandsMalt
Balblair ActiveScotlandHighlandsMalt
Ben Nevis ActiveScotlandHighlandsMalt
Ben Wyvis LostScotlandHighlandsMalt
Brora ReawakeningScotlandHighlandsMalt
Clynelish ActiveScotlandHighlandsMalt
Dalmore ActiveScotlandHighlandsMalt
Dalwhinnie ActiveScotlandHighlandsMalt
Deanston ActiveScotlandHighlandsMalt
Glen Garioch ActiveScotlandHighlandsMalt
Glen Ord ActiveScotlandHighlandsMalt
Glencadam ActiveScotlandHighlandsMalt
Glendronach ActiveScotlandHighlandsMalt
Glenesk ClosedScotlandHighlandsMalt
Glengoyne ActiveScotlandHighlandsMalt
Glenlochy ClosedScotlandHighlandsMalt
Glenmorangie ActiveScotlandHighlandsMalt
Glenskiach LostScotlandHighlandsMalt
Glenturret ActiveScotlandHighlandsMalt
Glenugie ClosedScotlandHighlandsMalt
Glenury Royal ClosedScotlandHighlandsMalt
Glenwyvis PendingScotlandHighlandsMalt
Huntley ActiveScotlandHighlandsMalt
Invergordon ActiveScotlandHighlandsGrain
Isle of Jura ActiveScotlandHighlandsMalt
Kirkapool ClosedScotlandHighlandsMalt
Kirktown ClosedScotlandHighlandsMalt
Loch Ewe ActiveScotlandHighlandsMalt
Loch Lomond ActiveScotlandHighlandsMalt
Lochgilphead ClosedScotlandHighlandsMalt
Lochside ClosedScotlandHighlandsMalt
Macduff ActiveScotlandHighlandsMalt
Malt Mill LostScotlandHighlandsMalt
Man OHoy ClosedScotlandHighlandsMalt
Millburn ClosedScotlandHighlandsMalt
North Port LostScotlandHighlandsMalt
Oban ActiveScotlandHighlandsMalt
Pulteney ActiveScotlandHighlandsMalt
Royal Brackla ActiveScotlandHighlandsMalt
Royal Lochnagar ActiveScotlandHighlandsMalt
Scapa ActiveScotlandHighlandsMalt
Strathearn ActiveScotlandHighlandsMalt
Strathmeldrum ClosedScotlandHighlandsMalt
Teaninich ActiveScotlandHighlandsMalt
Tobermory ActiveScotlandHighlandsMalt
Tomatin ActiveScotlandHighlandsMalt
Tullibardine ActiveScotlandHighlandsMalt
West Lochlin LostScotlandHighlandsMalt
Wolfburn ActiveScotlandHighlandsMalt
Wormyhill ClosedScotlandHighlandsGrain